Black G Sdn. Bhd.

Vision

  • Membantu orang ramai mengekalkan dan memperbaiki
    kesihatan dan kesejahteraan harian mereka.

Mission

  • Menjadi Pelopor Nutraceutical Premium di Malaysia.

  • Menghasilkan Produk yang berkualiti tinggi disamping me
    ngambil kira keselamatan pengguna.